De nya reglerna som träder i kraft 1 aug 2016
Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag:

” innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.
Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla
• data- och it-utrustning, till […]