Project Description

Vi är den kompletta markentreprenören för mindre och medelstora entreprenader. Mark entreprenader och material leveranser är de vanligaste uppdragen. Våra tjänster går att fås mot löpande räkning eller mot fast pris. Vi använder en av marknadens bästa och smidigaste maskin, en Yanmar VIO75. Svealands Schakt är ett litet men flexibel entreprenadföretag som utför allt inom markarbete – från orörd mark till färdig entreprenad. Grävning för husgrunder, avloppsanläggningar och hus dräneringar är några av våra specialiteter.